PRISER

 

Produkt

12 mån/6 mån

Kontant 6 mån/12 mån              

Baskot student och senior

229:-/299:-

1794:-/2748:-                               

Baskort övriga

279:-/349:-

2094:-/3348:-

Följande ingår i Baskort: Gym- och gruppträning

Allmix student och senior

299:-/329:-

1974:-/3588:-

Allmix övriga

349:-/379:-   

2274:-/4188:-                              

Följande ingår i Allmix: PT 1 gång, gym- och gruppträning, solarium och frukost.


OBS! Medlemskap som betalas via autogiro övergår efter bindningstidens 
slut till ett löpande avtal. Uppsägning av avtal sker hos Borås Hälsostudio 
med två månaders uppsägningstid.
 
 

Produkt

Pris                                                   

Drop in gym 1 gång

95:-                                                            

Klippkort gyn 10 ggr

895:-

Solarium

60:-

Solarium 10 kort

495:-

Styrketräningsinstruktion

195:-

Personlig tränare 1 timme

495:-

Massage 30 minuter

250:- (ej medlem 300:-)